Zoeken

Winkelwagentje
cart 0 ITEMS  |  € 00,00

Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Alamano

Algemeen
Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Alamano gevestigd te Reeuwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Zuid Holland onder nummer 51214229. Alamano is een online winkel in kinderbadkleding welke via www.alamano.nl bezocht kan worden.
Een goede relatie met onze klanten stellen wij op prijs en maken daarom ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Alamano. Door artikelen bij Alamano te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De badkleding van Alamano is exclusief verkrijgbaar in onze online winkel. De badkleding is van hoge kwaliteit en wordt met de grootste zorg speciaal voor u geproduceerd. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

Prijzen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Alle SALE aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn, kunnen niet worden besteld, op = op. U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de site www.alamano.nl staat vermeld.

Overeenkomst                                                                                                                                             De overeenkomst met Alamano komt tot stand op het moment van aanvaarding door de u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Alamano langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Alamano kan zich op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien Alamano op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Alamano gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Indien een bestelling wordt geweigerd zal Alamano u hiervan binnen 7 werkdagen op de hoogte stellen met opgaaf van reden. Iedere bestelling kan alleen door u worden geannuleerd, zonder boete en zonder opgave van redenen, indien de bestelling a) nog niet in productie genomen is en (b) indien de annulering door u geschiedt binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst. U dient de annulering van een bestelling te melden via een e-mail aan info@alamano.nl. Alamano zal de annulering per e-mail bevestigen. Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft betaald en er voldaan is aan de vereisten als in de eerste zin van dit artikel genoemd, restitueert Alamano het betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 werkdagen.

Betaling

U kunt betalen via iDeal, Mastercard, Visa, Maestro en Minitix. Aanvang van productie en/of levering wordt pas gestart na ontvangst van de betaling. Indien u met de betaling in gebreke blijft, is Alamano gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. U geeft Alamano toestemming om alle handelingen te verrichten die nodig zijn om de gekozen betalingswijze en het betalingsproces te laten plaatsvinden.

Verzendkosten
Voor verzending van uw bestelling brengt Alamano verzendkosten in rekening. Afhankelijk van het volume en aantal van uw bestelling versturen wij dit in een envelop of in een pakket. Verzending op een andere wijze of het persoonlijk afhalen van een bestelling is niet mogelijk.
Verzend- en handelingkosten envelop Nederland €2,75
Verzend- en handelingkosten pakket Nederland € 6,75
Verzendkosten buiten Nederland zullen apart worden doorgegeven, dit is afhankelijk van het gewicht.

Levering
Nadat Alamano uw bestelling heeft ontvangen, ontvangt u direct per mail een bevestiging van de bestelling. Alamano zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van uw bestelling. Alamano zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als uw bestelling een standaard artikel (uit voorraad te leveren product) omvat trachten wij deze binnen 5 werkdagen te verzenden na ontvangst van de betaling. Als uw bestelling een speciaal artikel (speciaal te produceren product conform wensen van de klant) omvat wordt deze gemiddeld met 2-3 weken na ontvangst van de betaling verzonden. Uitzondering hierop zijn de kraamkado’s, welke binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verzonden. U wordt per mail op de hoogte gehouden wanneer uw bestelling verzonden wordt. Mocht u een spoedbestelling willen plaatsen, neem dan contact met ons op per email. We zullen er dan alles aan doen om sneller te leveren.

Als plaats van levering geldt het adres dat u aan Alamano kenbaar heeft gemaakt bij de online bestelling. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk één maand nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Alamano het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Alamano zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Wij doen zaken met gerenommeerde verzendbedrijven. De verzending van uw bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Alamano niet aansprakelijk.

Retouren & ruilingen

”Standaard” artikelen die u via Alamano heeft gekocht kunnen worden geruild of geretourneerd. U stuurt de artikelen (onbeschadigd en compleet) op uw kosten terug en Alamano stuurt vervolgens op onze kosten de geruilde kleding naar u terug. Indien u artikelen retour wilt sturen zal Alamano, mits alles in goede staat (onbeschadigd en compleet) is ontvangen, het bedrag van de retouren crediteren. Het enige wat Alamano in mindering zal brengen zijn de eerste gemaakte verzendkosten. Indien retourzendingen beschadigd bij Alamano aankomen en niet conform de Algemene Voorwaarden van TNT Post zijn verzonden door u of niet in beschermende verpakking zijn verstuurd behoudt Alamano zich het recht u aansprakelijk te stellen voor de ontstane schade.

Artikelen kunnen niet geruild/retour worden genomen als deze speciaal voor u zijn geproduceerd. Deze regel is conform de Wet kopen op afstand waarin vermeld staat dat aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt niet geretourneerd kunnen worden.

Indien U iets wilt ruilen of retourneren dan graag via email info@alamano.nl contact opnemen met Alamano. In deze mail s.v.p. vermelden om welk factuurnummer het gaat. U ontvangt dan vervolgens een email met de retourinstructies en het retouradres.
Retouren en ruilingen worden alleen in behandeling genomen als deze van te voren bij ons zijn aangemeld per email!

Voor het ruilen en/of retour sturen gelden de onderstaande voorwaarden;
1) Het ruilen plaatsvindt binnen 7 werkdagen na ontvangst van uw bestelling
2) Het artikel nog in originele staat van verzending is, het artikel dient ongedragen, ongewassen en met alle  aangehechte labels of stickers in de originele verpakking terug gestuurd te worden.
3) Artikelen welke in de uitverkoop zijn gekocht kunnen niet geretourneerd of geruild worden. Bij aankoop van een artikel in de uitverkoop, wordt u hier via de website al op geattendeerd.
4) Het risico van het retourneren (verzenden) ligt geheel bij de klant. Let op dat de retourzending voldoende is gefrankeerd.

5) Artikelen waarbij is geprobeerd het gebrek zelf te herstellen of waarbij op enigerlei wijze schade is toegebracht, zullen niet teruggenomen worden.

Uitsluiting herroepingrecht
Alamano maakt het product in overeenstemming met de gewenste specificaties van u. U kunt zich daarom niet beroepen op een herroepingrecht en daarom kunt u de overeenkomst niet ontbinden zonder opgave van redenen.

Garantie
Alamano staat er voor in dat al onze producten en/of artikelen op het moment van verzending voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
U kunt na levering geen beroep doen op de hierboven gemelde garanties in geval van:

a. Normale slijtage aan de geleverde producten of artikelen
b. Onkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing ter zake van geleverde producten of artikelen.

Aan het artikel door of namens u aangebrachte wijzigingen aan de geleverde producten of artikelen

d. Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid ter zake van de geleverde producten of artikelen

e. Door u of door u ingeschakelde derden op eigen initiatief na de levering verrichte reparaties aan de geleverde producten of artikelen

f. het zoekraken of verliezen van de geleverde producten of artikelen.

Wasvoorschriften

De volgende wasvoorschriften gelden voor onze bikini’s:

Door gechloreerd water en zout kan de bikini stof verbleken. Spoel daarom chloor en zout in je bikini het liefst meteen af met schoon lauw kraanwater binnen een paar uur na elke zwembeurt.

Als de bikini vies is geworden kun je de bikini met de hand wassen in lauw water met een klein beetje milde zeep.

Laat je bikini niet uren in het sop weken, maar sop de bikini korte tijd door het water. Spoel daarna je bikini uit. Nooit de bikini uitwringen.

Hang je bikini te drogen uit het directe zonlicht of leg je bikini plat te drogen op het wasrek of op een handdoek.

Berg je bikini pas op als deze helemaal goed droog is. Als je je bikini opbergt als deze nog nat of vochtig is kan je bikini verkleuren. Laat je bikini om dezelfde reden ook niet in een tas of vochtige handdoek zitten.

Een fluorescerende (Neon) bikini is niet lichtecht/kleurvast; ze zal veel sneller verbleken in fel zonlicht en in chloor dan andere stoffen. Hoe langer in de zon, hoe sneller de bikini stof zal verbleken, daarom kunnen wij geen garantie geven tegen verkleuring van een bikini door zon/chloor!

Volg onderstaande tips om de levensduur van je bikini te verlengen:

Doe je bikini nooit in de wasmachine en/of droger. Elasthan is een stretchmateriaal, dat beschadigd kan raken in de wasmachine en/of droger.

Gebruik geen bleekmiddel en laat je bikini niet stomen bij de stomerij.

Strijk je bikini niet.

Gebruik geen aparte vlekkenreinigers, deze zijn vaak agressief voor de bikini.

Vermijd whirlpools, vooral een bikini met reflecterend materiaal kan hierdoor beschadigd worden.

Vermijd direct contact van je bikini met zonnebrandcrème en -olie. Deze kunnen het bikini elastiek beschadigen en vlekken geven op de bikini stof.

Wees extra voorzichtig als je een beugel bikini wast, de beugels kunnen verbuigen.

Let op! Vermijd het contact van de bikini met ruwe oppervlakken (muurtjes, rotsen, glijbanen e.d.). Omdat de bikini gemaakt is van nylon/lycra zal zij als gevolg hiervan gaan pillen ( = ‘pluizen’).

Klachten als gevolg van verkeerde behandeling van de bikini worden niet gehonoreerd.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Alamano kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Alamano is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.  Alamano is niet verantwoordelijk voor type-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Alamano zo spoedig mogelijk worden aangepast.
Alamano kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Alamano verkochte producten.
Alle producten van Alamano zijn voorzien van een waslabel, de klant is geacht zich hier aan te houden. Nooit op een print of aangebrachte applicaties strijken!
U bent verantwoordelijk voor het informeren van Alamano over wijziging van adresgegevens. Indien bij verhuizing Alamano geen bericht ontvangt en het product naar het oude adres wordt verstuurd, kan Alamano hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Met betrekking tot miscommunicatie ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Alamano en de klant, dan wel tussen Alamano en derden is Alamano niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid.

Model- en kleurafwijkingen

Alamano kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleine model- en kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. De kleuren van de geleverde producten en artikelen kunnen enigszins afwijken van de kleuren op de website. Dit is normaal en geeft geen recht van retour.
De positie en grootte van de producten en de daadwerkelijke applicaties op een bikini kan iets afwijken van hoe de applicaties op de site worden weergegeven. Alamano kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Overmacht
Alamano is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Alamano omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Alamano. Alamano heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Alamano zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Alamano gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Vragen / klachten
Alamano streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Alamano, dan vragen wij u ons per e-mail (info@alamano.nl) van uw vraag of klacht op de hoogte te brengen. Wij streven ernaar om u te beantwoorden binnen 24 uur na ontvangst van de email.
Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Klachten worden in behandeling genomen tot 1 maand na aankoop, de originele factuur dient aanwezig te zijn. Zonder originele factuur (op Alamano briefpapier) worden klachten niet behandeld.

Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de verzending op u over.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Alamano. Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de layout en de tekst auteursrechtelijk beschermd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Alamano zijn deze verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbod of het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid accepteert.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Alamano worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Alamano ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk of met goedkeuring van Alamano worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Overige bepalingen
Alamano heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Vragen, opmerkingen en klachten
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden nog vragen, opmerkingen of klachten hebben over de producten van Alamano, dan worden wij hiervan graag per email op de hoogte gesteld: info@alamano.nl


Rabo OmniKassa